ห้องพิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    บรรพชนชาวไทยนั้นท่านชาญฉลาด              กลั่นกรองศาสตร์นานาที่มาใหม่

                    ทั้งความเชื่อแนวคิดและจิตใจ                      คนนอกในที่แตกต่างทางชาติพันธุ์

                    ทั้งเลือกรับปรับเปลี่ยนผสมผสาน                 สิ่งที่ดีทุกด้านแล้วเสกสรรค์

                    เอกลักษณ์แพทย์แผนไทยในปางบรรพ์           ฐานที่มั่นภูมิปัญญาประชาไทย

                    เชื่อมโยงกับวิถีแห่งชีวิต                             ทั้งความคิดและปรัชญาสืบมาได้

                    เป็นรูปธรรมให้เราเห็นจนเจนใจ                   แพทย์พื้นบ้านสืบทอดไว้ทุกเขตคาม

                    อีกทั้งแพทย์ชาติพันธุ์สำคัญคิด           ผสานสนิทเป็นแพทย์ไทยในสยาม

                    ตำรายารักษาไว้ในนิยาม                            การแพทย์แบบแผนตามบูรณาการ

                    เราคนไทยความเป็นไทยให้รู้รักษ์                 มุ่งพิทักษ์แพทย์แผนไทยในทุกด้าน

                    ให้เลื่องชื่อลือไกลไปเนิ่นนาน                       เพื่อลูกหลานภาคภูมิใจไปนิรันดร์

 

ภายในห้องจะมีการจัดแสดง สาธิต องค์ความรู้/ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านโดยสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (4)
พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (6) พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (7)  

 

126397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
269
342
124511
3390
7035
126397

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007