โครงสร้างผู้บริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย

โครงสรางผบรหารสถาบนการแพทยแผนไทย ป 2564

 โครงสร้างกลุ่มงานภายใต้สถาบันการแพทย์แผนไทย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย

3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการ

4. กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย

5. กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์แผนไทย

6. กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผนไทย

7. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8. กลุ่มงานตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตสมุนไพร

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

056849
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
287
498
54696
3860
6469
56849

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007