โครงสร้างผู้บริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.จกราวธ

นายแพทย์จักราวุธ  เผือกคง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

นางอจฉรา

นางอัจฉรา  เชียงทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

 

 โครงสร้างกลุ่มงานภายใต้สถาบันการแพทย์แผนไทย

1. อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. อัตรากำลัง กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย

3. อัตรากำลัง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการ

4. อัตรากำลัง กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย

5. อัตรากำลัง กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์แผนไทย

6. อัตรากำลัง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผนไทย

7. อัตรากำลัง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8. อัตรากำลัง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานยาแผนไทย

9. อัตรากำลัง กลุ่มงานวิชาการนวดไทย

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

138549
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
282
849
136203
7360
8182
138549

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007