ห้องเวชกรรมไทย

ประวัติการแพทย์แผนไทย

          แสดงลำดับเหตุการณ์ประวัติที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์แผนไทย นับตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยมีสื่อจัดแสดงที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละยุคสมัยประกอบการนำเสนอ

หุ่นแสดงรูปธาตุทั้ง ๔

          การเล่าเรื่องทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยโดยพื้นฐานผ่านสื่อจัดแสดง ที่เป็นรูปปั้นมนุษย์ร่วมกับการผสานเทคนิคกราฟิคทางคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักคิดทางทฤษฎีที่มองว่ามนุษย์มีองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย รูปธาตุ ๔ ประการ คือ ดิน น้ำลม และไฟ

ธาตุทางการแพทย์แผนไทย/แผนผังเชื่อมโยงธาตุ ทั้ง ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ

          การแสดงถึงหลักคิดสำคัญทางทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงกายภาพของมนุษย์กับธรรมชาติของธาตุทั้ง ๔ ที่มีลักษณะคุณสมบัติการทำงานที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน

เครื่องสัมผัสรูปธาตุ

          สื่อจัดแสดงที่ทำให้ได้เรียนรู้ถึงลักษณะคุณสมบัติของธาตุทั้ง ๔ ที่สำคัญ อันได้แก่ ธาตุดิน(แข็ง) ธาตุน้ำ(เหลว) ธาตุลม(พัดไหว) ธาตุไฟ(ร้อน) ซึ่งเป็นการเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในหลักการเวชกรรมแผนไทย ที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

หลักเวชกรรมไทย

          แสดงถึงหลักคิดทางทฤษฎีที่สำคัญในการเชื่อมโยงธรรมชาติของธาตุทั้ง ๔ ร่วมกับมิติทางสุขภาพของมนุษย์ โดยได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหลักการตรวจวินิจฉัยโรคที่ประกอบไปด้วยสมมุติฐานต่างๆ (ที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค) ได้แก่ ธาตุ อุตุ อายุ กาล ประเทศ เป็นต้น

ธาตุเจ้าเรือน/ เครื่องวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน

          การเชื่อมโยงหลักคิดทางทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยที่ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพกับลักษณะคุณสมบัติธาตุโดยกำเนิดของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเกิดจวบจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นวันเกิด ผ่านสื่อจัดแสดงเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเรื่องการดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนทั้ง ๔ ได้อย่างเหมาะสม

การรักษาทางเวชกรรมไทย

          แสดงข้อมูลหลักการดูแลสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ จากการตรวจพบธาตุที่ผิดปกติไป โดยการรักษาทางการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยการใช้ยาสมุนไพรนำมาปรุงเป็นตำรับยาตามวิธีการหลักเภสัชกรรมไทยและการทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทยด้วยวิธีการต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการนวดไทยและผดุงครรภ์ไทย

 

ห้องเวชกรรมไทย (1) ห้องเวชกรรมไทย (2) ห้องเวชกรรมไทย (3)
ห้องเวชกรรมไทย (4) ห้องเวชกรรมไทย (5) ห้องเวชกรรมไทย (6)

 

263299
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
413
687
260686
6573
8793
263299

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600