หอบรมครูการแพทย์แผนไทย

 โอมเอยบรมครูผู้ยิ่งใหญ่                             ประสิทธิประสาทแพทย์แผนไทยให้ลูกหลาน

ศิษย์ขออาราธนาพระอาจารย์                     เป็นประธาน ณ ห้องนี้พลีบูชา

พระฤาษีมีวิชามนตราขลัง                          พร้อมพลังอิทธิฤทธิ์จิตแจ่มจ้า

ท่าฤาษีดัดตนค้นคิดมา                               ภูมิปัญญาไทยแท้แต่โบราณ

พระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์                       คณาจารย์แพทย์เภสัชทุกสถาน

เชิญท่านรับเครื่องบูชานานัปการ                  ทั้งเครื่องหอมผลาหารศิษย์น้อมพลี

ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ                         ศิษย์ผู้เรียนเขียนอ่านมีหน้าที่

ต้องยกย่องบูชาครูรู้วิธี                              บวงสรวงทำประจำปีเป็นมงคล

คำโองการบูชาครูผู้ยิ่งใหญ่                         คละเคล้าดนตรีไทยก้องไพรสณฑ์

หอครูแพทย์แผนไทยที่ได้ยล                       ซึ้งกมลดลให้ศิษย์คิดถึงครู

 

         

ความรู้จากหอบรมครู

          แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และพิธีไหว้ครูของการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยที่มีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์

          ครู หมายถึง ผู้ทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ในโบราณกาล ครูจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่ความเคารพ กราบไหว้ นับเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิต รองลงมาจากบุพการีผู้ให้กำเนิด

          การบูชาพระครูและการไหว้ครูเป็นพิธีกรรมและประเพณีที่ดีอันหนึ่งของสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณ มีการสืบทอดมายาวนาน เพราะไม่ว่าการกระทำใดๆ ต้องอาศัยการเรียนรู้จากครู ผู้ที่ได้รับความรู้จะต้องทำการบูชาครูเป็นพิธีกรรม อันถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นอบน้อม และการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนและให้สรรพวิทยาการ ด้วยเหตุนี้ พิธีกรรมไหว้ครูจึงถือเป็นพิธีมงคลอันยิ่งใหญ่ และสำคัญอย่างยิ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของผู้เป็นศิษย์ และยังเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพชนไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะนำความสวัสดิมงคลมาสู่ตนเองและส่วนรวม

          ในทางการแพทย์แผนไทยก็เช่นเดียวกับวงการศิลปะวิทยาการไทยแขนงอื่นๆ ถือว่าการไหว้ครูเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง โดยกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูในเดือน ๖ หรือเดือน ๙ ของทุกปี

          พิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทยมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสำนักเช่น เครื่องเซ่นไหว้ โองการไหว้ ครู และระยะเวลาในการจัดพิธีเป็นต้น แต่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายประการเดียวกันคือ เป็นการรำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ ทางการแพทย์แผนไทยและสร้างสมานฉันท์ในเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน

          ในปัจจุบันสถาบันการแพทย์แผนไทยได้จัดพิธีการไหว้ครูขึ้นทุกปี โดยจัดขึ้นในเดือน ๖ และกำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครู เหตุผลที่จัดขึ้นในเดือน ๖ เพราะเป็นเดือนที่ฝนกำลังตก สรรพชีวิตกำลังเริ่มต้นเจริญเติบโต และยังเป็น เดือนมงคลที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่เลือกเดือน ๖ เป็นจุดตั้งต้น เผยแพร่ความรู้ และการทำกิจกรรมงานต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

หอบรมครูการแพทย์แผนไทย (1) หอบรมครูการแพทย์แผนไทย (2)

 

         

126389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
269
334
124511
3382
7035
126389

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007