สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

1 กระเจยบแดง 2 กระเจยบมอญ 3 กระวาน 4 กะเพรา 5 กระชาย 6 กระถน
กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบมอญ   กระวาน กะเพรา  กระชาย  กระถิน 
 7 กระเทยม 1 7 กระเทยม 2  8 กลวยนำวา   9 กะทอ  10 กะเมง 11 กานพล 
กระเทียม (1)  กระเทียม (2)  กล้วยน้ำว้า  กระทือ   กะเม็ง การพลู 
12 ขา   13 ขง  14 ชาพล  15 ชมเหดเทศ 1 15 ชมเหดเทศ 2  15 ชมเหเทศ 3 
 ข่า  ขิง ช้าพลู   ชุมเห็ดเทศ (1) ชุมเห็ดเทศ (2)  ชุมเห็ดเทศ (3) 
16 ดปล   17 ตะไคร 18 ตำลง   19 ทบทม 1 19 ทบทม 2  21 บวหลวง 
ดีปลี   ตะไคร้  ตำลึง  ทับทิม (1)  ทับทิม (2) บัวหลวง 
 20 บวบก 1 20 บวบก 2   22 ผกคราดหวแหวน  23 ผกปลง 24 พรกไทย  25 พล 
บัวบก (1)  บัวบก (2)  ผักคราดหัวแหวน  ผักปลัง  พริกไทย  พลู 
 26 มะกอก 27 มะดน  28 ยอ   29 ยานาง 30ยหรา   31รางจด
 มะละกอ มะดัน   ยอ  ย่านาง  ยี่หร่า  รางจืด
 32วานหางจระเข 33สมแขก   34สมอไทย 35สมโอ   36สะเดา 37สะระแหน 
ว่านหางจระเข้  ส้มแขก   สมอไทย ส้มโอ  สะเดา  สะระแหน่ 
 38สบปะรด 41สาบเสอ  42หญาคา  43หมอน     
 สับปะรด  สาบเสือ  หญ้าคา  หม่อน    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

292235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
431
2067
287056
8215
9088
292235

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

 facebook

YouTube

 

 

 

logo MOPH

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600