สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131393
Today
This Week
All days
37
547
2131393

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:42:23
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมแผนงานขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย administrator 63
ประชุมคณะกรรมการจัดทาตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 154-11/2559 เขียนโดย administrator 62
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 60
ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย administrator 37
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็นในการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานฯ เขียนโดย administrator 34
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่องบทบาทของวิชาการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560 และการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เขียนโดย administrator 33
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ เปิดการประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 เขียนโดย administrator 41
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 32
ประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 เขียนโดย administrator 35
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นาทีมคณะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร เขียนโดย administrator 32
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131393
Today
This Week
All days
37
547
2131393

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:42:23