สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131395
Today
This Week
All days
39
549
2131395

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:42:38
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงรับฟังความคิดเห็นการจัดทามาตรฐานยาแผนไทย เขียนโดย administrator 39
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยฯ ครั้งที่ 155-12/2559 เขียนโดย administrator 31
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 3 เขียนโดย administrator 39
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทยตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในรพ.ของรัฐ เขียนโดย administrator 32
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 8/2559 เขียนโดย administrator 37
สถาบันการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และชุมชนบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี เขียนโดย administrator 31
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย administrator 32
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลตำรับยากลางจากตำรายาของชาติตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ ครั้งที่ 3/2559 เขียนโดย administrator 32
ประชุมแผนงานขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย administrator 30
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 29
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131395
Today
This Week
All days
39
549
2131395

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:42:38