สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2101814
Today
This Week
All days
124
290
2101814

Your IP: 184.73.47.110
เวลา: 2017-03-27 06:39:53
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นางอัจฉรา เชียงทองและคณะออกติดตามงานโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย เขียนโดย administrator 32
ประชุมหารือส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เขียนโดย administrator 181
ประชุมการจัดทำตารากลางโครงการจัดทำข้อมูลตำรับยากลางเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาแผนไทย ครั้งที่ 2/2559 เขียนโดย administrator 221
ประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางยาแผนไทยครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย administrator 213
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards : PMHA) ประจำปี พ.ศ. 2559 เขียนโดย administrator 144
ประชุมคณะกรรมการสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2559 เขียนโดย administrator 107
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลตำรับยากลาง จากตำรายาของชาติ ตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ เขียนโดย administrator 206
ประชุมระดมสมองเพื่อพิจารณาความถูกต้องของชนิดสมุนไพรที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลการกำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ทางเภสัชกรรมไทย เขียนโดย administrator 138
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครั้งที่6/2559 เขียนโดย administrator 130
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตำรับยากลางจากบัญชียาแผนไทยจากบัญชียาหลักแห่งชาติ เขียนโดย administrator 37
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2101814
Today
This Week
All days
124
290
2101814

Your IP: 184.73.47.110
เวลา: 2017-03-27 06:39:53