สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131492
Today
This Week
All days
136
646
2131492

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:52:02
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เขียนโดย administrator 64
ประชุมการจัดทำตำรายากลางตามที่รัฐมนตรีประกาศเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนไทย ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย administrator 62
ประชุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย (DRG) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 เขียนโดย administrator 27
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย administrator 77
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมต้อนรับพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เขียนโดย administrator 73
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 156-13/2559 เขียนโดย administrator 71
ขอแสดงความยินดีกับนางอัจฉรา เชียงรอง รองผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ด้านบริหาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจาปี 2559 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขียนโดย administrator 48
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงค์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 45
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 38
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงค์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 40
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131492
Today
This Week
All days
136
646
2131492

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:52:02