สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116031
Today
This Week
All days
1079
7215
2116031

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:34:22
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมแผนงานขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย administrator 26
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 25
ประชุมแผนงานขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย administrator 58
ประชุมคณะกรรมการจัดทาตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 154-11/2559 เขียนโดย administrator 56
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 54
ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย administrator 31
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็นในการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานฯ เขียนโดย administrator 29
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่องบทบาทของวิชาการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560 และการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เขียนโดย administrator 29
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ เปิดการประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 เขียนโดย administrator 32
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 28
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116031
Today
This Week
All days
1079
7215
2116031

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:34:22