สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2101816
Today
This Week
All days
126
292
2101816

Your IP: 184.73.47.110
เวลา: 2017-03-27 06:40:52
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่องบทบาทของวิชาการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560 และการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เขียนโดย administrator 28
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ เปิดการประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 เขียนโดย administrator 31
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย ดาเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 27
ประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 เขียนโดย administrator 30
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นาทีมคณะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร เขียนโดย administrator 29
ประชุมหารือแผนงานขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย administrator 27
นางอัจฉรา เชียงทองและคณะออกติดตามงานโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย เขียนโดย administrator 26
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย (DRG) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย administrator 27
ประชุมคณะกรรมการจัดทาตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 153-10/2559 เขียนโดย administrator 32
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทยดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร เขียนโดย administrator 30
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2101816
Today
This Week
All days
126
292
2101816

Your IP: 184.73.47.110
เวลา: 2017-03-27 06:40:52