สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116023
Today
This Week
All days
1071
7207
2116023

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:33:01
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 33
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงค์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 32
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงรับฟังความคิดเห็นการจัดทามาตรฐานยาแผนไทย เขียนโดย administrator 30
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยฯ ครั้งที่ 155-12/2559 เขียนโดย administrator 25
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 3 เขียนโดย administrator 29
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทยตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในรพ.ของรัฐ เขียนโดย administrator 27
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 8/2559 เขียนโดย administrator 27
สถาบันการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และชุมชนบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี เขียนโดย administrator 26
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย administrator 25
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลตำรับยากลางจากตำรายาของชาติตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ ครั้งที่ 3/2559 เขียนโดย administrator 25
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116023
Today
This Week
All days
1071
7207
2116023

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:33:01