สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116129
Today
This Week
All days
1177
7313
2116129

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:23
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมเสวนา เรื่อง “นวดเปิดสมอง : ของแท้หรือหลอกลวง” เขียนโดย administrator 11
ประชุมการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย administrator 61
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เขียนโดย administrator 60
ประชุมการจัดทำตำรายากลางตามที่รัฐมนตรีประกาศเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนตารับยาแผนไทย ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย administrator 57
ประชุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย (DRG) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 เขียนโดย administrator 23
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย administrator 71
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมต้อนรับพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เขียนโดย administrator 65
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 156-13/2559 เขียนโดย administrator 62
ขอแสดงความยินดีกับนางอัจฉรา เชียงรอง รองผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ด้านบริหาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจาปี 2559 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขียนโดย administrator 41
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงค์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 36
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116129
Today
This Week
All days
1177
7313
2116129

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:23