สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131488
Today
This Week
All days
132
642
2131488

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:51:42
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทัศนี ศิริโชติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เขียนโดย administrator 14
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะศึกษาดูงานอาจารย์และคณะนักศึกษาพยาบาลในโครงการแลกเปลี่ยนจาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน เขียนโดย administrator 10
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย TOKAI เขียนโดย administrator 34
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขียนโดย administrator 33
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย administrator 14
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำหนดมาตรฐานยาแผนไทยและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 3 เขียนโดย administrator 15
ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินงานวิจัยโครงการ เฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอบัญชียาหลักแห่งชาติ เขียนโดย administrator 15
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมหารือการศึกษาวิจัยการใช้ตารับยาแผนไทยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขียนโดย administrator 38
ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย administrator 20
ประชุมหารือคณะทางานขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจไทย เขียนโดย administrator 28
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131488
Today
This Week
All days
132
642
2131488

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:51:42