สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124544
Today
This Week
All days
278
919
2124544

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:05:44
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP เขียนโดย administrator 15
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทัศนี ศิริโชติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เขียนโดย administrator 9
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะศึกษาดูงานอาจารย์และคณะนักศึกษาพยาบาลในโครงการแลกเปลี่ยนจาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน เขียนโดย administrator 7
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย TOKAI เขียนโดย administrator 30
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขียนโดย administrator 29
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย administrator 10
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำหนดมาตรฐานยาแผนไทยและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 3 เขียนโดย administrator 11
ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินงานวิจัยโครงการ เฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอบัญชียาหลักแห่งชาติ เขียนโดย administrator 9
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมหารือการศึกษาวิจัยการใช้ตารับยาแผนไทยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขียนโดย administrator 34
ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย administrator 17
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124544
Today
This Week
All days
278
919
2124544

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:05:44