สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2101809
Today
This Week
All days
119
285
2101809

Your IP: 184.73.47.110
เวลา: 2017-03-27 06:39:23
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาตาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 156-13/2559 เขียนโดย administrator 59
ขอแสดงความยินดีกับนางอัจฉรา เชียงรอง รองผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ด้านบริหาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจาปี 2559 ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขียนโดย administrator 33
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงค์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 35
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐตามมาตรฐาน WHO GMP เขียนโดย administrator 32
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงค์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 31
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงรับฟังความคิดเห็นการจัดทามาตรฐานยาแผนไทย เขียนโดย administrator 29
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทยฯ ครั้งที่ 155-12/2559 เขียนโดย administrator 24
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 3 เขียนโดย administrator 27
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทยตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในรพ.ของรัฐ เขียนโดย administrator 25
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 8/2559 เขียนโดย administrator 24
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2101809
Today
This Week
All days
119
285
2101809

Your IP: 184.73.47.110
เวลา: 2017-03-27 06:39:23