สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2130890
Today
This Week
All days
44
1235
2130890

Your IP: 54.167.211.58
เวลา: 2017-06-25 03:39:14
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นประธานในการประชุมผู้นิเทศเขตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขียนโดย administrator 13
นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขียนโดย administrator 22
ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรฯ ครั้งที่ 158-1/2560 เขียนโดย administrator 29
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถอดบทเรียนฯ ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 19
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย administrator 16
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำหนดมาตรฐานยาไทยและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 4 เขียนโดย administrator 12
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย administrator 13
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.การสถาบันการแพทย์แผนไทย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เขียนโดย administrator 25
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 20
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP เขียนโดย administrator 20
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2130890
Today
This Week
All days
44
1235
2130890

Your IP: 54.167.211.58
เวลา: 2017-06-25 03:39:14