สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131490
Today
This Week
All days
134
644
2131490

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:51:53
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทยและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 5 เขียนโดย administrator 9
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ โมเดลวัดคำประมง สกลนคร เขียนโดย administrator 18
ประชุมระดมสมองการจัดทำตาราเภสัชกรรมแผนไทย เขียนโดย administrator 10
นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานประชุมหารือรูปแบบการจัดบริการของอโรคยศาลวัดคาประมง เขียนโดย administrator 16
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 33
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตยาสมุนไพร ในภาคเอกชน เขียนโดย administrator 28
นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการผลิตยาสมุนไพร เขียนโดย administrator 28
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย(DRGs)ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 26
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยนำคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่นดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนบางศรีทอง เขียนโดย administrator 21
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ประชุมหารือกับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก OSAKA KAWASAKI REHABILITATION UNIVERSITY จากประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย administrator 17
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131490
Today
This Week
All days
134
644
2131490

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:51:53