สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116029
Today
This Week
All days
1077
7213
2116029

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:34:01
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 13
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP เขียนโดย administrator 11
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทัศนี ศิริโชติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เขียนโดย administrator 6
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะศึกษาดูงานอาจารย์และคณะนักศึกษาพยาบาลในโครงการแลกเปลี่ยนจาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน เขียนโดย administrator 5
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย TOKAI เขียนโดย administrator 28
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขียนโดย administrator 27
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย administrator 8
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำหนดมาตรฐานยาแผนไทยและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 3 เขียนโดย administrator 9
ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินงานวิจัยโครงการ เฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอบัญชียาหลักแห่งชาติ เขียนโดย administrator 6
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมหารือการศึกษาวิจัยการใช้ตารับยาแผนไทยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขียนโดย administrator 32
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116029
Today
This Week
All days
1077
7213
2116029

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:34:01