สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116141
Today
This Week
All days
1189
7325
2116141

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:50:20
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรฯ ครั้งที่ 159-2/2560 (ภาษาอังกฤษ) เขียนโดย administrator 3
ขอแสดงความยินดีกับคุณอัจฉรา เชียงทอง รองผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยเข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นปี 2559 เขียนโดย administrator 0
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทยและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 5 เขียนโดย administrator 2
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ โมเดลวัดคำประมง สกลนคร เขียนโดย administrator 7
ประชุมระดมสมองการจัดทำตาราเภสัชกรรมแผนไทย เขียนโดย administrator 1
นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานประชุมหารือรูปแบบการจัดบริการของอโรคยศาลวัดคาประมง เขียนโดย administrator 5
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน รพศ./รพท./รพช. เขียนโดย administrator 22
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตยาสมุนไพร ในภาคเอกชน เขียนโดย administrator 22
นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการผลิตยาสมุนไพร เขียนโดย administrator 22
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย(DRGs)ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 18
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116141
Today
This Week
All days
1189
7325
2116141

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:50:20