สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131496
Today
This Week
All days
140
650
2131496

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:52:25
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 162-5/2560 เขียนโดย administrator 9
ประชุมคณะกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชำติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย administrator 15
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกด้วยการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 9
ประชุมกรรมการดำเนินงานถอดบทเรียนฯ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย administrator 8
ประชุมหารือการจัดทาหลักสูตรพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ เขียนโดย administrator 10
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสวนสมุนไพร 1 แห่ง ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 8
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 161-4/2560 เขียนโดย administrator 25
นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ สำรวจพื้นที่ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และบริเวณโดยรอบ เขียนโดย administrator 24
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ประชุมหารือ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยบริการสาธารณสุขฯ เขียนโดย administrator 14
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ประชุมการวางแผนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ผลิตยาแผนไทยและได้รับมาตรฐาน GMP เขียนโดย administrator 12
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131496
Today
This Week
All days
140
650
2131496

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:52:25