สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2137943
Today
This Week
All days
58
364
2137943

Your IP: 54.81.85.20
เวลา: 2017-07-26 04:47:44
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยด้วยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย administrator 1
ประชุมคณะทำงานวิชาการพิจารณาร่างหนังสือเทคโนโลยีเภสัชกรรมสำหรับการผลิตยาสมุนไพรครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย administrator 4
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจาปี 2560 เขียนโดย administrator 4
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้าน wellness เขียนโดย administrator 7
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขยายผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน เขียนโดย administrator 14
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย เขียนโดย administrator 10
ประชุมคณะทำงานวิชาการพิจารณาร่างหนังสือเทคโนโลยีเภสัชกรรมสำหรับการผลิตยาสมุนไพร ครั้งที่ 4/2560 เขียนโดย administrator 16
ดร.ภญอัญชลี จูฑะพุทธิ ผช.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 4/2560 เขียนโดย administrator 13
ประชุม คก.จัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทยในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 102-1/2560 เขียนโดย administrator 9
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตาราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 168-11/2560 เขียนโดย administrator 10
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2137943
Today
This Week
All days
58
364
2137943

Your IP: 54.81.85.20
เวลา: 2017-07-26 04:47:44