สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124603
Today
This Week
All days
337
978
2124603

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:08:28
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการนวดไทยเพื่อแก้กลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 3
คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 162-5/2560 เขียนโดย administrator 5
ประชุมคณะกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชำติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย administrator 2
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกด้วยการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 1
ประชุมกรรมการดำเนินงานถอดบทเรียนฯ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย administrator 1
ประชุมหารือการจัดทาหลักสูตรพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ เขียนโดย administrator 1
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสวนสมุนไพร 1 แห่ง ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 2
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 161-4/2560 เขียนโดย administrator 17
นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ สำรวจพื้นที่ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และบริเวณโดยรอบ เขียนโดย administrator 16
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ประชุมหารือ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยบริการสาธารณสุขฯ เขียนโดย administrator 9
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124603
Today
This Week
All days
337
978
2124603

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:08:28