สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131420
Today
This Week
All days
64
574
2131420

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:45:23
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกด้วยการผดุงครรภ์ไทย ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย administrator 5
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 167-10/2560 เขียนโดย administrator 4
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย administrator 4
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้กับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมองโกเลีย เขียนโดย administrator 2
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและประเมินวิธีการดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยฯ เขียนโดย administrator 6
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 164-7/2560 เขียนโดย administrator 19
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 163-6/2560 เขียนโดย administrator 25
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย administrator 30
ประชุมคณะทางานวิชาการพิจารณาร่างหนังสือเทคโนโลยีเภสัชกรรมสำหรับการผลิตยาสมุนไพร ครั้งที่ 2 เขียนโดย administrator 4
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการนวดไทยเพื่อแก้กลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย administrator 13
ภาพข่าวและกิจกรรม
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131420
Today
This Week
All days
64
574
2131420

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:45:23