สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116121
Today
This Week
All days
1169
7305
2116121

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:47:47

ittm news027 07092558 001

ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย เล่ม ๒
Monographs of Selected Thai Materia Medica Volume 2
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

 คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย 
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ด้วยความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
Happy  Soul  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย เล่ม ๒
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116121
Today
This Week
All days
1169
7305
2116121

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:47:47