สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131385
Today
This Week
All days
29
539
2131385

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:41:13

          สวัสดีครับ ! พี่น้องชาวสถาบันการแพทย์แผนไทย ชาวกรมพัฒน์ ชาวสาธารณสุข ผมนายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก องค์พระสยามเทวาธิราช พระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายนับถือได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวสถาบันการแพทย์แผนไทยชาวกรมพัฒน์ชาวสาธารณสุขทุกท่าน พบแต่สิ่งดีงาม มีความสุข ความเจริญ ทั้งกายและใจ ทากิจการสิ่งใดที่ดีงาม ก็ขอให้ประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

news023

รายละเอียด คลิกที่รูปภาพ

สวัสดีปีใหม่.2558! ขอ.ส่ง.ความ.สุข.แด่.ทุกๆท่าน
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131385
Today
This Week
All days
29
539
2131385

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:41:13