สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116093
Today
This Week
All days
1141
7277
2116093

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:43:07

 กิจกรรมของสถาบันการแพทย์แผนไทยในทศวรรษแรก

      1. ด้านนโยบายและแผนงานการแพทย์แผนไทย งานนโยบายการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย มีภารกิจในการจัดทานโยบาย การแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข โดยการประสานกลไก และพัฒนากระบวน การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ โดยการแสวงหาข้อมูลด้านปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ องค์ความรู้และกรอบการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบหลายมิติ (Multidimensional approach) ตลอดจนการวิจัยด้านนโยบาย (Policy research) เพื่อให้ ผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารขององค์กร สามารถกำหนดนโยบายการแพทย์แผนไทยได้อย่างสอดคล้อง และเป็นธรรม

อ่านต่อคลิก >>> DownloadButton

กิจกรรมสถาบันทศวรรษแรก
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116093
Today
This Week
All days
1141
7277
2116093

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:43:07