สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124594
Today
This Week
All days
328
969
2124594

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:08:03

 กิจกรรมของสถาบันการแพทย์แผนไทยในทศวรรษแรก

      1. ด้านนโยบายและแผนงานการแพทย์แผนไทย งานนโยบายการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย มีภารกิจในการจัดทานโยบาย การแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข โดยการประสานกลไก และพัฒนากระบวน การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ โดยการแสวงหาข้อมูลด้านปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ องค์ความรู้และกรอบการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบหลายมิติ (Multidimensional approach) ตลอดจนการวิจัยด้านนโยบาย (Policy research) เพื่อให้ ผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารขององค์กร สามารถกำหนดนโยบายการแพทย์แผนไทยได้อย่างสอดคล้อง และเป็นธรรม

อ่านต่อคลิก >>> DownloadButton

กิจกรรมสถาบันทศวรรษแรก
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124594
Today
This Week
All days
328
969
2124594

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:08:03