สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124572
Today
This Week
All days
306
947
2124572

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:07:11

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.

พันธกิจ

พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร.

เป้าหมาย

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน มีการใช้การแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ พึ่งตนเองและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ.

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124572
Today
This Week
All days
306
947
2124572

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:07:11

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage