สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2187816
Today
This Week
All days
136
547
2187816

Your IP: 54.91.171.137
เวลา: 2017-12-18 12:40:58

195ittmNews

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในฐานะโฆษกกรม นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น ระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards (PMHA)) เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจาปี 2560 อ่านเพิ่มเติมคลิกที่รูป