สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2137965
Today
This Week
All days
80
386
2137965

Your IP: 54.81.85.20
เวลา: 2017-07-26 04:48:40

195ittmNews

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในฐานะโฆษกกรม นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น ระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards (PMHA)) เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจาปี 2560 อ่านเพิ่มเติมคลิกที่รูป

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจาปี 2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2137965
Today
This Week
All days
80
386
2137965

Your IP: 54.81.85.20
เวลา: 2017-07-26 04:48:40