สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131568
Today
This Week
All days
212
722
2131568

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:59:23

162ittmNews

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรม การแพทย์แผนไทยฯ สนง. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131568
Today
This Week
All days
212
722
2131568

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:59:23