สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131556
Today
This Week
All days
200
710
2131556

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:57:54

158ittmNews

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ชั้น 7 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการนวดไทย เพื่อแก้กลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรองศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ เป็นประธานในการประชุม

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการนวดไทยเพื่อแก้กลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) ครั้งที่ 1/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131556
Today
This Week
All days
200
710
2131556

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:57:54