สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131540
Today
This Week
All days
184
694
2131540

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:56:36

160ittmNews

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดร.ภญอัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม คณะกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกองการแพทย์พื้นบ้านไทย ชั้น 4 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

ประชุมคณะกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชำติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 3/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131540
Today
This Week
All days
184
694
2131540

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:56:36