สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131550
Today
This Week
All days
194
704
2131550

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:57:22

152ittmNews

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถอดบทเรียนฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายฯ ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2560

 

ประชุมกรรมการดำเนินงานถอดบทเรียนฯ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131550
Today
This Week
All days
194
704
2131550

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:57:22