สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131560
Today
This Week
All days
204
714
2131560

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:58:14

151ittmNews

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และคณะประชุมหารือการจัดทาหลักสูตรพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ร่วมกับ คณบดีและคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

ประชุมหารือการจัดทาหลักสูตรพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131560
Today
This Week
All days
204
714
2131560

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:58:14