สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131424
Today
This Week
All days
68
578
2131424

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:45:50

119ittmNews

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถอดบทเรียนฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายฯ ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2560

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถอดบทเรียนฯ ครั้งที่ 1/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131424
Today
This Week
All days
68
578
2131424

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:45:50