สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2130888
Today
This Week
All days
42
1233
2130888

Your IP: 54.167.211.58
เวลา: 2017-06-25 03:39:03

116ittmNews

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 2/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2130888
Today
This Week
All days
42
1233
2130888

Your IP: 54.167.211.58
เวลา: 2017-06-25 03:39:03