สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116127
Today
This Week
All days
1175
7311
2116127

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:12

115ittmNews

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูลกาหนดมาตรฐานยาไทย และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 4 โดยมี ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร เป็นประธาน

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำหนดมาตรฐานยาไทยและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 4
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116127
Today
This Week
All days
1175
7311
2116127

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:12