สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131518
Today
This Week
All days
162
672
2131518

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:54:26

115ittmNews

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูลกาหนดมาตรฐานยาไทย และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 4 โดยมี ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร เป็นประธาน

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลกำหนดมาตรฐานยาไทยและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ ครั้งที่ 4
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131518
Today
This Week
All days
162
672
2131518

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:54:26