สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116131
Today
This Week
All days
1179
7315
2116131

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:36

114ittmNews

วันที่ 15 ก.พ. 2560 เวลา 09.20 น. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และผู้บริหาร บุคลากรสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้ให้ นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.การสถาบันการแพทย์แผนไทย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116131
Today
This Week
All days
1179
7315
2116131

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:36