สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116125
Today
This Week
All days
1173
7309
2116125

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:03

113ittmNews

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4703 ชั้น 7 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 1/2560
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2116125
Today
This Week
All days
1173
7309
2116125

Your IP: 54.81.208.173
เวลา: 2017-04-27 18:49:03