สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131506
Today
This Week
All days
150
660
2131506

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:53:17

112ittmNews

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแบบแปลนอาคาร สถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131506
Today
This Week
All days
150
660
2131506

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:53:17