สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131512
Today
This Week
All days
156
666
2131512

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:53:50

111ittmNews

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทัศนี ศิริโชติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทัศนี ศิริโชติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131512
Today
This Week
All days
156
666
2131512

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:53:50