สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131426
Today
This Week
All days
70
580
2131426

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:46:02

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและกำลังคนแบ่งตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560 ณ มกราคม 60

ฝ่ายบริหารทั่วไป click0

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย click0

กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย click0

กลุ่มงานเวชกรรมและผดุงครรภ์แผนไทย click0

กลุ่มงานวิชาการนวดไทย click0

กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาแผนไทย click0

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย click0

กลุ่มงานตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร click0

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  click0

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage

 

 

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในและกำลังคนแบ่งตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560 ณ ม.ค. 60
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131426
Today
This Week
All days
70
580
2131426

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:46:02

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage