สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
1842762
Today
This Week
All days
4043
17943
1842762

Your IP: 54.161.210.75
เวลา: 2016-10-21 20:03:10
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ บุคลากรสาธารณสุข..และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย เรื่อง“ โชคดี !!...เกิดมาชาตินี้...ที่มีเธอ..”   แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมฯ และผู้สนใจ ฟังการบรรยายเรื่อง “ ศิลปะแห่งความสุข..!! ในการทำงานและชีวิตประจำวัน..กับวิถีพุทธ !!”   สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะขอเขาเสื่อม ดวยการแพทยแผนไทย   กลุมงานพัฒนาวิชาการดานเวชกรรมไทยและผดุงครรภไทย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
article thumbnail วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์...
article thumbnail นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตาแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา...
article thumbnail วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage