สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
1979903
Today
This Week
All days
1098
21513
1979903

Your IP: 54.163.65.181
เวลา: 2016-12-04 08:08:37
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ บุคลากรสาธารณสุข..และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย เรื่อง“ โชคดี !!...เกิดมาชาตินี้...ที่มีเธอ..”   แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมฯ และผู้สนใจ ฟังการบรรยายเรื่อง “ ศิลปะแห่งความสุข..!! ในการทำงานและชีวิตประจำวัน..กับวิถีพุทธ !!”   สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะขอเขาเสื่อม ดวยการแพทยแผนไทย   กลุมงานพัฒนาวิชาการดานเวชกรรมไทยและผดุงครรภไทย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
article thumbnail วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข...
article thumbnail วันที่ 22  พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย...
article thumbnail วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage