สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124515
Today
This Week
All days
249
890
2124515

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:03:15
article thumbnail เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกในการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง กลมกลืน และแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างชัดเจน
article thumbnail กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พัฒนาแอปพลิเคชั่น "สมุนไพรไทย Thai Herbs" เพื่อคนไทยสุขภาพดีด้วยสมุนไพร สมารถติดตั้งได้จาก Google Play Store รองรับทั้งระบบ Android และ ios มีข้อมูลสมุนไพรมากกว่า 200 ชนิด สอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 02-5917007
article thumbnail เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 เผยแพร่วันที่ 18 ก.พ 2560
article thumbnail วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ชั้น 7 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการนวดไทย...
article thumbnail วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพร ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...
article thumbnail วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดร.ภญอัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม คณะกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage

 

 

หน้าหลัก
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2124515
Today
This Week
All days
249
890
2124515

Your IP: 54.162.19.123
เวลา: 2017-05-25 22:03:15
article thumbnail เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกในการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง กลมกลืน และแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างชัดเจน
article thumbnail กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พัฒนาแอปพลิเคชั่น "สมุนไพรไทย Thai Herbs" เพื่อคนไทยสุขภาพดีด้วยสมุนไพร สมารถติดตั้งได้จาก Google Play Store รองรับทั้งระบบ Android และ ios มีข้อมูลสมุนไพรมากกว่า 200 ชนิด สอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 02-5917007
article thumbnail เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 เผยแพร่วันที่ 18 ก.พ 2560
article thumbnail วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ชั้น 7 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานวิชาการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางการนวดไทย...
article thumbnail วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพร ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...
article thumbnail วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดร.ภญอัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม คณะกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ 3) ครั้งที่...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage