สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
0630969
Today
This Week
All days
5042
20239
630969

Your IP: 54.198.90.50
เวลา: 2016-05-24 21:25:45
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ บุคลากรสาธารณสุข..และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย เรื่อง“ โชคดี !!...เกิดมาชาตินี้...ที่มีเธอ..”   แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมฯ และผู้สนใจ ฟังการบรรยายเรื่อง “ ศิลปะแห่งความสุข..!! ในการทำงานและชีวิตประจำวัน..กับวิถีพุทธ !!”   สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะขอเขาเสื่อม ดวยการแพทยแผนไทย   กลุมงานพัฒนาวิชาการดานเวชกรรมไทยและผดุงครรภไทย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
article thumbnail นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในรพศ./รพท. ครั้งที่ 1/2559
article thumbnail วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย...
article thumbnailนพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage