สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
1269458
Today
This Week
All days
2178
29982
1269458

Your IP: 54.167.215.82
เวลา: 2016-07-27 07:40:03
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ บุคลากรสาธารณสุข..และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย เรื่อง“ โชคดี !!...เกิดมาชาตินี้...ที่มีเธอ..”   แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมฯ และผู้สนใจ ฟังการบรรยายเรื่อง “ ศิลปะแห่งความสุข..!! ในการทำงานและชีวิตประจำวัน..กับวิถีพุทธ !!”   สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะขอเขาเสื่อม ดวยการแพทยแผนไทย   กลุมงานพัฒนาวิชาการดานเวชกรรมไทยและผดุงครรภไทย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
article thumbnail นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage