สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
1723368
Today
This Week
All days
11141
40069
1723368

Your IP: 54.226.242.132
เวลา: 2016-09-27 15:27:44
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ บุคลากรสาธารณสุข..และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย เรื่อง“ โชคดี !!...เกิดมาชาตินี้...ที่มีเธอ..”   แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailขอเชิญบุคลากรกรมฯ และผู้สนใจ ฟังการบรรยายเรื่อง “ ศิลปะแห่งความสุข..!! ในการทำงานและชีวิตประจำวัน..กับวิถีพุทธ !!”   สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก...
article thumbnailแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะขอเขาเสื่อม ดวยการแพทยแผนไทย   กลุมงานพัฒนาวิชาการดานเวชกรรมไทยและผดุงครรภไทย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
article thumbnail วันที่ 5 กันยายน 2559 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2559
article thumbnail วันที่ 31 สิงหาคม 2559 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13...
article thumbnail วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มงานวิชาการ เภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย...

หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

Thaimeteriamedicavolume2 Healing Wisdom Thai Element Book 15 years of medicine Thai Guide to Self Massage Geriatric Massage 1 ThaiMassage